Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

παρασπειραματική συσκευή

     paraspiramatiki΄ siskeví    
juxtaglomerular apparatus

     τζάξταγκλομέρουλαρ απαράτους    

Ερμηνεία:

Η παρασειραματική συσκευή είναι ένα ενδοκρινικό όργανο του νεφρώνα, ενσφηνωμένο στις πύλες του αγγειώδους σπειράματος. Αποτελείται:

1. Από τα κοκκιώδη κύτταρα του τοιχώματος του τελικού προσαγωγού αρτηριδίου.

2. Την πυκνή κηλίδα.

3. Τα εξωσπειραματικά μεσαγγειακά κύτταρα ή κύτταρα του Lacis. Αυτά είναι μια ομάδα  από μικρά ωκύτταρα, που καταλαμ,βάνουυν το χώρο ανάμεσα στο αγγειώδες σπείραμα και την πυκνή κηλίδα, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ του σπειράματος με το άπω σωληνάριο. Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Juxtaglomerular apparatus hyperplasia under dual angiotensin blockade. A footprint of adequate RAS inhibition or a concern for renal fibrosis? Beatriz Fernandez-Fernandez, Alberto Ortiz, Carmen Gomez-Guerrero, Antonio Barat, Catalina Martín-Cleary, Jesús Egido. BMC Nephrol. 2012; 13: 21. Published online 2012 April 25. doi: 10.1186/1471-2369-13-21
 
Connexin45 is expressed in the juxtaglomerular apparatus and is involved in the regulation of renin secretion and blood pressure. Fiona Hanner, Julia von Maltzahn, Stephan Maxeiner, Ildiko Toma, Arnold Sipos, Olaf Krüger, Klaus Willecke, János Peti-Peterdi. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008 August; 295(2): R371–R380. Published online 2008 June 25.doi: 10.1152/ajpregu.00468.2007


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Νεφρολογία: