Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

οξειδωτικό στρες

     oxiδotikό stress    
oxidative stress

     οξίdατιβ στρες    

Ερμηνεία:

Το οξειδωτικό στρες περιγράφει ως μια ανισορροπία μεταξύ της σύνθεσης των αντιδραστικών ριζών οξυγόνου [reactive oxygen species (ROS)] και των αντιοξειδωτικών που παράγει φυσιολογικά το σώμα.Το οξειδωτικό στρες αντανακλά την ανισορροπία μεταξύ της υπερπαραγωγής και ενσωμάτωσης των ελευθέρων ριζών και της δυναμικής ικανότητας ενός βιοσυστήματος να αποτοξινώσει τα αντιδραστικά ενδιάμεσα.

Οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται από το οξειδωτικό στρες είναι ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά σε διάφορα πειραματικά μοντέλα νόσων

Οι ελεύθερες ρίζες προσβάλουν τη δομή και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και συμβάλουν στην πρόκληση μιας σειράς νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η νόσος του  Parkinson και η νόσος του Alzheimer.

Αν και ο ακριβής μηχανισμός  που οδηγεί στην εκφύλιση των νευρώνων και τις σχετικές παθολογοανατομικές αλλαγές τους παραμένει αδιευκρίνιστος, ο κρίσιμος ρόλος του οξειδωτικού στρες στην παθογένεση των νευροεκφυλιστικών νόσων  σχετίζεται με διάφορες πρωτεΐνες, όπως η α-συννουκλεΐνη [α-synuclein], DJ-1, αμυλοειδές  β,  η  πρωτεΐνη tau και μερικές σηματοδοτικές οδοί, όπως των  εξωκυτταρίως ρυθμιζόμενων πρωτεϊνικών  κινασών, της φωσφοϊνοσιτιδικής 3-κινάσης/πρωτείνικής κινάσης Β [phosphoinositide 3-kinase/Protein Kinase B] και των εξωκυττάριων σηματορρυθμιζόμενων κινασών 1/2 [extracellular signal-regulated kinases 1/2] που σχετίζονται στενά με τη νευρωνική βλάβη [1].

Το οξειδωτικό στρες περιορίζει τη βιοδιαθεσιμότητα του νιτρικού οξειδίου  (NO), το οποίον έχει σχετιστεί με την υπέρταση, αρτηριοσκλήρυνση και την περιορισμένη αγγειοδιασταλτική απόκριση.

Τα υψηλά επίπεδα ελευθέρων ριζών και η μικρή βιοδιαθεσιμότητα του  NO οδηγούν σε μια θετική καμπύλη ανατροφοδότησης του περεταίρω οξειδωτικού στρες, βλάβης των οργανιδίων, πτωχή αποκατάσταση και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία [2].Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Oxidative stress: A major pathogenesis and potential therapeutic target of antioxidative agents in Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Jiang T, Sun Q, Chen S. Prog Neurobiol. 2016 Oct 18. pii: S0301-0082(15)30007-1. doi: 10.1016/j.pneurobio.2016.07.005. Review.

The effects of resveratrol on aging vessels. Diaz M, Degens H, Vanhees L, Austin C, Azzawi M. Exp Gerontol. 2016 Sep 22;85:41-47. doi: 10.1016/j.exger.2016.09.016. Review.

Oxidative Stress and the Central Nervous System. Salim S. J Pharmacol Exp Ther. 2016 Oct 17. pii: jpet.116.237503.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: