Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

νεφρώνας, ο

     νίφρον     
nephron

     nefrónas     

Ερμηνεία:

Η αρχιτεκτονική και λειτουργική μονάδα του νεφρού. Τα κύρια μέρη του νεφρώνα είναι: νεφρικό σωμάτιο που αποτελείται από το σπείραμα (σπειραματικά τριχοειδή) και τη κάψα ή έλυτρο του Bowman, τα εγγύς σωληνάρια που αποτελούνται από τα εγγύς εσπειραμένα και τα εγγύς ευθέα, την αγκύλη του Henle, που αποτελείται από το λευκό κατιόν σκέλος – το λευκό ανιόν σκέλος – το παχύ ανιόν σκέλος, την παρασπειραματική συσκευή που αποτελείται από τα κύτταρα της πυκνής κηλίδας και τα κοκκιώδη ενδοθηλιακά κύτταρα.

Τα άπω εσπειραμένα σωληνάρια που είναι αθροιστικά σωληνάρια και περιλαμβάνουν τα φλοιώδη αθροιστικά σωληνάρια, αθροιστικά σωληνάρια της έξω ζώνης του μυελού και τα αθροιστικά σωληνάρια της έσω ζώνης του μυελού.

Κάθε νεφρό περιέχει περίπου 1 εκατομμύριο νεφρώνες (nephron). Διακρίνονται δύο τύποι νεφρώνων: οι επιφανειακοί (το νεφρικό σωμάτιο ευρίσκεται στην εξωτερική ζώνη του φλοιού, έχουν χαμηλό ρυθμό σπειραματικής διήθησης, βραχείες αγκύλες του Henle και περισωληναρικά τριχοειδή χωρίς ευθέα αγγεία), οι φλοιομυελώδεις (το νεφρικό σωμάτιο βρίσκεται στο βάθος του φλοιού, στη φλοιομυελώδη περιοχή έχουν υψηλό ρυθμό σπειραματικής διήθησης, μακρές αγκύλες του Henle, περισωληναριακά τριχοειδή με ευθέα αγγεία).Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

An unexpected journey: conceptual evolution of mechanoregulated potassium transport in the distalnephron. Carrisoza-Gaytán R, Carattino MD, Kleyman TR, Satlin LM. Am J Physiol Cell Physiol. 2015 Dec 2:ajpcell.00328.2015. doi: 10.1152/ajpcell.00328.2015. 

Total nephrectomy with nephron-sparing surgery for a giant bilateral renal angiomyolipoma: A case report. Zhou Y, Tang Y, Tang J, Deng F, Gan YU, Dai Y. Oncol Lett. 2015 Oct;10(4):2450-2452. Epub 2015 Jul 28.Συνώνυμα:
νεφρόνιο

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Νεφρολογία: