Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

μουσκαρινικοί ανταγωνιστές μακράς δράσης (LAMAs)

         
long-acting muscarinic antagonists

         

Ερμηνεία:

Οι παρασυμπαθητικοί νευρώνες χρησιμοποιούν τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη για να τροποποιήσουν και προκαλέσουν σύσπαση των των λείων μυικών ινών των βρογχων και βρογχιολίων  στον υποδοχέα της μουσκαρινικής ακετυλοχολίνης. 

Για τους εισπνεόμενους  παράγοντες που ανταγωνίζονται τον μουσκαρινικό (Μ) υποδοχέα ακετυλοχολίνης, ιδιαίτερα τους υποδοχείς αεραγωγών Μ3, υπάρχουν  αυξημένα δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση τους στο  επίμονο άσθμα. 

Οι μουσκαρινικοί ανταγωνιστές μακράς δράσης (LAMAs) είναι μια σημαντική κατηγορία εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών. Ορισμένα συστήματα LAMA / συσκευών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρονοδιαγράμματα δοσολογίας είναι επί του παρόντος εγκεκριμένα για θεραπεία συντήρησης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και αναπτύσσεται μια σειρά και από άλλα προϊόντα. 

Βελτιώνουν τη λειτουργία των πνευμόνων και τα αποτελέσματα που αναφέρουν οι ασθενείς είναι ότι  μειώνουν τις οξείες βρογχικές παροξύνσεις με καλή ασφάλεια. 

Oι LAMA χρησιμοποιούνται, είτε μόνοι  τους, είτε σε συνδυασμό με  β2-αγωνιστές μακράς δράσης,  σε συνδυασμούς σταθερής δόσης. Οι συνδυασμοί ενός μακράς δράσης β2-αγωνιστή / LAMA εξασφαλίζουν πρόσθετα οφέλη, συγκριτικά με το αν χορηγούνταν μόνοι.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Muscarinic Receptor Antagonists. Matera MG, Cazzola M.Handb Exp Pharmacol. 2017;237:41-62. 

Long-acting muscarinic antagonists. Melani AS.Expert Rev Clin Pharmacol. 2015;8(4):479-501. 

Muscarinic antagonists in early stage clinical development for the treatment of asthma. Albertson TE, Chenoweth JA, Adams JY, Sutter ME.Expert Opin Investig Drugs. 2017 Jan;26(1):35-49. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φαρμακολογία: