Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

μικροπεριβάλλον μετάστασης όγκου

         
tumor microenvironment of metastasis (TMEM)

         

Ερμηνεία:

Ως ΤΜΕΜ ορίζεται η τριμερής διάταξη ενός διηθητικού καρκινικού κυττάρου, ενός μακροφάγου και ενός ενδοθηλιακού κυττάρου. Η πυκνότητα του ΤΜΕΜ προβλέπει την συστηματική αιματογενή μετάσταση. Η ικανότητα του ΤΜΕΜ να προβλέψει  άπω μεταστάσεις είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση των λεμφαδένων και των λοιπών προγνωστικών παραγόντων [1].

Τα ΤΜΕΜ θεωρούνται προγνωστικοί δείκτες της μετάστασης των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Η χημειοθεραπεία αυξάνει την πυκνότητα και δραστηριότητα  των σημείων  ΤΜΕΜ , καθώς και την έκφραση Mena προάγοντας τις απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Μετά από χημειοθεραπεία με νεοπροστηματική πακλιξατέλη (neoadjuvant paclixatel),  doxorubicin και κυκλοφωσφαμίδη, υπήρχε αυξημένο σκορ ΤΜΕΜ και της έκφρασης της ισομορφής του Mena INV, πράγμα που υποδηλώνει ότι η χημειοθεραπεία παρά το γεγονός ότι ελαττώνει το μέγεθος του όγκου, εντούτοις αυξάνει τον κίνδυνο της διασποράς.

Η αύξηση της δραστηριότητας του γονιδίου ΤΜΕΜ και η διασπορά των καρκινικών κυττάρων αναστράφηκε με την χορήγηση ρεμπαστινίμπης (αναστολέας ΤΙΕ2) ή με κατάρρευση (knock down) του γονιδίου Mena [2]Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Robinson BD1, Sica GLLiu YFRohan TEGertler FBCondeelis JSJones JG. Tumor microenvironment of metastasis in human breast carcinoma: a potential prognosticmarker linked to hematogenous dissemination. Clin Cancer Res. 2009 Apr 1;15(7):2433-41. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-2179. Epub 2009 Mar 24.

2.Karagiannis GSPastoriza JMWang YHarney ASEntenberg DPignatelli JSharma VPXue EACheng ED'Alfonso TM,Jones JGAnampa JRohan TESparano JACondeelis JSOktay MH. Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism. Sci Transl Med. 2017 Jul 5;9(397). pii: eaan0026. doi: 10.1126/scitranslmed.aan0026.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ογκολογία: