Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

μαλλοειδείς τρίχες

     maloiδi΄s tri΄ches    
wooly hair

     γούλι χέαρ    

Ερμηνεία:

Οι μαλλοειδείς τρίχες είναι μια σπάνια συγγενής ανωμαλία των τριχών του κρανίου, που χαρακτηρίζεται από τρίχες που έχουν ασφυκτικά περιστραφεί και περιλαμβάνουν μέρος ή όλο το κρανίο. Η ανωμαλία αυτή παρατηρείται στα άτομα της Καυκάσιας φυλής και όχι στους νέγρους [1].

Οι μαλλοειδείς τρίχες παρατηρήθηκαν και περιγράφηκαν σε μια Ευρωπαϊκή οικογένεια το 1907 [2].

Το  1974,ο  Hutchinson etal. κατέταξε τις  μαλλοειδείς  τρίχες  σε τρείς ποικιλίες: Την εντοπισμένη μορφή (σπίλος με μαλλοειδείς τρίχες) και δύο γενικευμένες ποικιλίες, που περιλαμβάνουν την κληρονομούμενη κατά τον επικρατούντα  και τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τύπο μαλλοειδών τριχών [3].

Εκτός από τα παραπάνω οι διάχυτες μερικώς μαλλοειδείς τρίχες έχουν περιγραφεί, ως μια ξεχωριστή οντότητα [4].

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1. Prasad GK.  Familial woolly hair. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2002 May-Jun; 68(3):157.[PubMed] [Ref list]

2.  Gossage AM. The inheritance of certain human abnormalities. Q J Med. 1907;1:331–47. [Ref list]

3. Hutchinson PE, Cairns RJ, Wells RS. Woolly hair. Clinical and general aspects. Trans St Johns Hosp Dermatol Soc. 1974; 60(2):160-77.[PubMed] [Ref list]

4.  Ormerod AD, Main RA, Ryder ML, Gregory DW. A family with diffuse partial woolly hair. Br J Dermatol. 1987;116:401–5. [PubMed]Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Δερματολογία: