Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Hb) στα ερυθροκύτταρα του δείγματος

         
Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)

         

Ερμηνεία:

H MCHC είναι μια κατ' εκτίμηση υπολογισμός της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης σε έναν αριθμό συσσωρευυμένων ερυθροκυττάρων (μετά από φυγοκέτριση δείγματος αίματος). Είναι ένας δείκτης, μη αξιόπιστος, του μέτρου υποχρωμίας ερυθροκυττάρων λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού στους διάφορους αναλυτές.
 
Η MCHC υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης επί 100 και διαιρώντας  αυτό τον αριθμό με την ποσότητα των συσσωρευμένων ερυθροκυυττάρων. Ο αριθμός των συσσωρευμένων ερυθροκυττάρων είναι γνωστός ως αιματοκρίτης. Η σύντμηση του όρου αιματοκρίτης είναι  Hct και της αιμοσφαιρίνης είναι Hgb.  
 
Επειδή η MCHC υπολογίζεται διαιρώντας την αιμοσφαιρίνη  δια του αιματοκρίτη η διαίρεση αυτή παρίσταται και ως  Hgb/Hct= Ηb/RBCXMCV. Oι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται  μεταξύ των  28% και  36% για τους ενηλίκους και μεταξύ των 32% και  34%για τα παιδιά. 
Αν η  MCHC ξεπερνάει το 36%  μπορεί να υπάρχει σφαιροκυττάρωση  (η παρουσία σφαιροκυττάρων στο αίμα). Τα σφαιροκύτταρα είναι τύπος ερυθροκυττάρων που περιέχουν ανώμαλα υψηλές ποσότητες αιμοσφαιρίνης. Αν η αιμοσφαιρίνη δεν είναι σταθερή  αυτό μπορεί να ανεβάσει τις τιμές της  MCHC πολύ υψηλά.
 
Μια ανεβασμένη  MCHC  μπορεί επίσης να προκληθεί σε καταστάσεις έλλειψης ή ανεπάρκειας βιταμίνης B12 ή φολικού οξέος
Γενικά τιμές της  MCHC κάτω του 28% θεωρούνται πολύ χαμηλές. Η χαμηλή τιμή της  MCHC μπορεί να οφείλεται σε χρόνια απώλεια αίματος, έλλειψη σιδήρου ή υπόχρωμη αναιμία (τα ερυθροκύτταρα έχουν χαμηλή ποσότητα αιμοσφαιρίνης). 
 


Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Lower mean corpuscular hemoglobin concentration is associated with poorer outcomes in intensive care unit admitted patients with acute myocardial infarction. Huang YL, Hu ZD. Ann Transl Med. 2016 May;4(10):190. doi: 10.21037/atm.2016.03.42.

Hypo- and hypernatremia results in inaccurate erythrocyte mean corpuscular volume measurement in vitro, when using Sysmex XE 2100. Philipsen JP, Madsen KV. Scand J Clin Lab Invest. 2015 Nov;75(7):588-94. doi: 10.3109/00365513.2015.1062534.

Lower mean corpuscular hemoglobin concentration is associated with unfavorable prognosis of resected lung cancer. Qu X, Zhang T, Ma H, Sui P, Du J. Future Oncol. 2014 Nov;10(14):2149-59. doi: 10.2217/fon.14.121.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Αιματολογία: