Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

κεντρομέρος, το

     kentrome΄ros    
centromere

     σέντρεμιρ    

Ερμηνεία:

Το κεντρομέρος είναι το σημείο συνένωσης των δύο χρωματίδων, που συνιστούν ένα χρωμόσωμα. Το κεντρομέρος σχετίζεταιμε τις ίνες της ατράκτου και συμμετέχει στη φυσιολογική κίνηση του χρωμοσώματος κατά τη διάρκεια της μίτωσης και μείωσης. Κάθε χρωμόσωμα έχει ένα κεντρομέρος.

Το κεντρομέρος δεν περιέχει γονίδια. Διακρίνεται ως μια πολύ συμπυκνωμένη και συσφιγμένη περιοχή του χρωμοσώματος, πάνω στην οποία ακουμπούν οι ίνες της ατράκτου κατά τη μίτωση.

Μετά την ανακάλυψη της ποικιλίας της ιστόνης Η3, ειδικής για το κεντρομέρος, τα κεντρομέρη ορίζονται ως δομές χρωματίνης, που αποτελούν το σημείο συγκέντρωσης της πολύπλοκης μηχανής του κινητοχώρου.

Το κεντρομέρος είναι απαραίτητο για το διαχωρισμό του χρωμοσώματος κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. Τα κεντρομέρη είναι σημεία επαφής των μικροσωληναρίων, τα οποία είναι πρωτείνικές ίνες, που έλκουν τα διπλά χρωμοσώματα προς τα αντίθετα άκρα του κυττάρου, πριν από τη διαίρεσή του. Αυτός ο διαχωρισμός εξασφαλίζει ότι κάθε θυγατρικό κύτταρο θα έχει μια πλήρη σειρά χρωμοσωμάτων.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Yingdee Unhavaithaya, Terry L. Orr-Weaver
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 December 3; 110(49): 19878–19883. Published online 2013 November 18. doi: 10.1073/pnas.1320074110
 
F. Lyn Chan, Lee H. Wong
Nucleic Acids Res. 2012 December; 40(22): 11178–11188. Published online 2012 October 11. doi: 10.1093/nar/gks921
 
 


Συνώνυμα:
κέντρο (center) + μέρος (part)

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιολογία: