Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

καρκινογένεση, (-ις), η

     [καρσινοτζενέσις]    
carcinogenesis

     [karkinoγenesi (is)]    

Ερμηνεία:

 Ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πολυσταδιακό φαινόμενο, πολλαπλής αιτιολογίας, στο οποίο επιπλέκονται  οι λειτουργίες ενζυμικών συστημάτων που σχετίζονται με το μεταβολισμό χημικών ουσιών, τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, την επι­διόρθωση του DΝΑ και την ρύθμιση του κυτταρικού θανάτου. Η δημιουργία των νεοπλασμάτων πιστεύεται ότι προκύπτει από αυξημένο πολλαπλασιασμό  ή την ελάττωση του ρυθμού της απόπτωσης (φυσιολογικού-προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου) ή συνδυασμό και των δύο,

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες θεωρίες ο καρκίνος είναι μιτοχονδριακή νόσος και όχι νόσος γενετική/DNA, όπως αποδέχεται η συμβατική ιατρική. Τα μιτοχόνδρια είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του κυττάρου. Η διαφορά μεταξύ των φυσιολογικών και των καρκινικών κυττάρων είναι ο τρόπος που παράγουν ενέργεια.

 Τα μοτοχόνδρια των φυσιολογικών κυττάρων παράγουν ενέργεια μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται αναπνοή και στην οποία χρησιμοποιείται οξυγόνο και γλυκόζη, που προέρχονται από τις τροφές και μετατρέπονται σε νερό, ως παραπροιόν.

Αντιθέτως τα μιτοχόνδρια του καρκινικού κυττάρου έχουν βλαφτεί και είναι αδύνατον να αναπνεύσουν. Γιαυτό, παράγουν ενέργεια με ένα πιο πρωτόγονο τρόπο, τη ζύμωση, η οποία χρειάζεται πολύ περισσότερα επίπεδα γλυκόζης , που κθκλοφορεί στο αίμα, για να παραγάγουν  μια μικρή ποσότητα ενέργειας και τοξικά παραπροιόντα, όπως το γαλακτικό οξύ και η αμμωνία.

H αύξηση και εξέλιξη του καρκίνου μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλάζοντας τη λειτουργία του σώματος και μετατρέποντας την παραγωγή ζυμώσιμων μεταβολιτών , κυρίως της γλυκόζης και της γλουταμίνης, σε αναπνευστικούς μεταβολίτες και κυρίως σε κετονικά σώματα.

Καθώς το κάθε άτομο είναι μια μοναδική μεταβολική οντότητα, η εξατομίκευση  της μεταβολικής θεραπείας, ως μίας  ευρείας στρατηγικής θεραπείας του καρκίνου θα χρειαστεί τέτοια οργάνωση που να ταιριάζει προς τη μοναδική φυσιολογία του κάθε ατόμου.

 Ετυμολογία:

[καρκίνος + γένεσις]

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeuticsThomas N. Seyfried, Roberto E. Flores, Angela M. Poff, Dominic P. D’Agostino.Carcinogenesis. 2014 March; 35(3): 515–527. Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Παθολογική Ανατομική: