Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

καρκίνωμα του λάρυγγα

     karki΄noma tu la΄rigka    
carcinoma of the larynx

     καρσινόμα οφ λάρινξ,    

Ερμηνεία:

Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο του λάρυγγα αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα της περιοχής κεφαλής και τραχήλου που αντιμετωπίζει η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία το καρκίνωμα του λάρυγγα καταλαμβάνει το 2-5% του συνόλου των κακοήθων νεοπλασμάτων του ανθρώπου .

Ενώ στη Βόρεια Ευρώπη και Αμερική οι όγκοι του λάρυγγα αποτελούν το 25-40% του συνόλου των όγκων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου , στη χώρα μας το ποσοστό αυτό φαίνεται ότι φθάνει μέχρι το 68,4% σύμφωνα με τα στοιχεία των Ωτορινολαρυγγολογικών κλινικών της Θεσσαλονίκης.

Παρά τη βελτίωση των μεθόδων και τεχνικών της χειρουργικής θεραπείας και την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν στις μέρες μας η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία, αποτελεί κοινή διαπίστωση η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των ποσοστών επιβίωσης, ιδιαίτερα στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Οι υποτροπές του καρκίνου του λάρυγγα, συνήθως τοπικές ή περιοχικές, καθώς και η ανάπτυξη δευτέρων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την συνολική επιβίωση των ασθενών.

Στις μέρες μας οι εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές για τα τοπικά προχωρημένα καρκινώματα του λάρυγγα είναι η ολική λαρυγγεκτομή, οι υφολικές λαρυγγεκτομές, η ακτινοθεραπεία  και ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας με χημειοθεραπεία .

Βέβαια στις περιπτώσεις υπολειμματικής νόσου ή τοπικής υποτροπής μετά από τη συντηρητική θεραπεία, η λύση της ολικής λαρυγγεκτομής είναι μονόδρομος. Οι οπαδοί της κάθε μιας από τις παραπάνω θεραπευτικές επιλογές δημοσιεύουν συγκρίσιμα μεταξύ τους αποτελέσματα ελέγχου της νόσου, αλλά σπανίζουν οι τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες που συγκρίνουν με αντικειμενικό τρόπο τις μεθόδους αυτές μεταξύ τους .

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται σαφώς υπόψη πριν προταθεί σαν κυρίαρχη μία από τις μεθόδους θεραπείας είναι η ευκολία εκτέλεσης της μεθόδου, το κόστος, η διάρκεια της θεραπείας και η διάρκεια νοσηλείας, η ποιότητα ζωής του ασθενούς και η επιλογή του ιδίου ασθενούς. Στην ΩΡΛ κλινική του ΑΠΘ κατά την περίοδο 1991 έως 2001 διαγνώστηκαν 1307 νέες περιπτώσεις καρκίνου της περιοχής κεφαλής και τραχήλου.

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

MAP17 (PDZKIP1) as a novel prognostic biomarker for laryngeal cancer. de Miguel-Luken MJ, Chaves-Conde M, de Miguel-Luken V, Muñoz-Galván S, López-Guerra JL, Mateos JC, Pachón J, Chinchón D, Suarez V, Carnero A.Oncotarget. 2015 Feb 28. 

Laryngeal cancer: epidemiological data from Νorthern Greece and review of the literature. Markou K, hristoforidou A, Karasmanis I, Tsiropoulos G, Triaridis S, Constantinidis I, Vital V, Nikolaou A. Hippokratia. 2013 Oct;17(4):313-8.Συνώνυμα:
laryngeal carcinoma, λαρίντζιαλ καρσινόουμα

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ωτορινολαρυγγολογία: