Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

θολερότητα θαμβής υάλου

         
ground-glass opacification

         

Ερμηνεία:

H εικόνα θαμβής υάλου στην αξονική τομογραφία είναι μια περιοχή του πνεύμονος στην οποία υπάρχει  αυξημένος αποχαρακτηρισμός του πνευμονικού παρεγχύματος, χωρίς να εξαφανιστούν  οι βρογχικές και αγγειακές διαγραμμίσεις. επίσης μπορεί να διακρίνεται σημείο αεροβρογχογράμματος

μπορεί να εμφανιστεί επί φυσιολογικής εκπνοής, μερικής πληρώσεως των αεροχώρων, μερικής ατελεκτασίας των κυψελίδων, παχύνσεως του διαμέσου ιστού, οιδημα, ινώσεως, ή λεπιδικής επεκτάσεως νεοπλάσμαος.

H εικόνα θαμβής υάλου δεν είναι ειδικό σημείο, αλλά μπορεί να οφείλεται σε μια ποικιλία αιτίων, όπως μια λοίμωξη, η χρόνια διάμεση νόσος και η οξεία κυψελιδική νόσος.

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Data on the quantitative assessment pulmonary ground-glass opacification from coronary computed tomography angiography datasets. J. Tobias Kühl, Thomas S. Kristensen, Anna F. Thomsen, Louise Hindsø, Kristoffer L. Hansen, Olav W. Nielsen, Henning Kelbæk, Klaus F. Kofoed Data Brief. 2017 Feb; 10: 6–10. Published online 2016 Nov 5
 
Ground-glass opacity heralding invasive lung adenocarcinoma with prodromal dermatomyositis: a case report. Andrew J. Beel, David S. Demos, Alfred Chung, Charles Liao, Natalie S. Lui J Cardiothorac Surg. 2018; 13: 20. Published online 2018 Feb 7.
 

Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Shi H, Han X, Jiang N, Cao Y, Alwalid O, Gu J, Fan Y, Zheng C. Lancet Infect Dis. 2020 Feb 24. pii: S1473-3099(20)30086-4.Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ακτινοδιαγνωστική: