Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

εύρος κατανομής μεγέθους αιμοπεταλίων

         
platelet distribution width (PDW)

         

Ερμηνεία:

To εύρος αναφοράς πλάτους κατανομής αιμοπεταλίων κυμαίνεται στο 10% -18%. μέτρηση γίνεται με συντελεστή διακύμανσης (CV%).

Μια χαμηλή τιμή σημαίνει ομοιομορφία του μεγέθους  των αιμοπεταλίων. Μπορεί  επίσης να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει μια διαταραχή που επηρεάζει το μυελό των οστών και πώς είναι σε θέση να παράγει αιμοπετάλια. 

Οι ιογενείς λοιμώξεις όπως ιλαρά, ηπατίτιδα ή λοιμώδης μονοπυρήνωση συνήθως προκαλούν αυτό το αποτέλεσμα χορήγηση ορισμένων φαρμάκων ή η παρουσία καρκίνου μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτό το αποτέλεσμα.

Μια αυξημένη  τιμή δείχνει αυξημένη διακύμανση στο μέγεθος των αιμοπεταλίων, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια κατάσταση που επηρεάζει τα αιμοπετάλια. 

Η παρουσία πολλών μικρής ηλικίας αιμοπεταλίων και πολλών γηραιότερων αιμοπεταλίων μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο δείγμα.  Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάποιο είδος διαταραχής έχει επηρεάσει το μυελό των οστών ή τα αιμοπετάλια και ενδέχεται να απαιτηθεί  περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος. 

Ορισμένοι καρκίνοι, αναιμία και φλεγμονώδεις καταστάσεις προκαλούν συνήθως αυτό το αποτέλεσμα, όπως και ορισμένες μολυσματικές ασθένειες ή η χρήση αντισυλληπτικών φαρμάκων.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Platelet distribution width (PDW): A putative marker for threatened preterm labour. Artunc Ulkumen B, Pala HG, Calik E, Oruc Koltan S.Pak J Med Sci. 2014 Jul;30(4):745-8.

Relation of platelet distribution width (PDW) and platelet crit (PCT) to preeclampsia.Karateke A, Kurt RK, Baloğlu A.Ginekol Pol. 2015 May;86(5):372-5.

Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Concurrent Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Archontogeorgis K, Voulgaris A, Papanas N, Nena E, Froudarakis M, Mikhailidis DP, Steiropoulos P.Clin Appl Thromb Hemost. 2018 Nov;24(8):1216-1222. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοπαθολογία: