Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

επαναδιοργάνωση(-ις), η

     epanaδiorγa΄nosi (-is)    
remodelling

     ριμόdελιν    

Ερμηνεία:

1. Mια Μια κυκλική διαδικασία με την οποία λενα οστούν διατηρεί τη δυναμική σταθερή του κατάσταση  μεσω της εναλασσόμενης απορρόφησης και σχηματισμού μικρών ποσοτήτων οστού στο ίδιο σημείο. Εκτός από τη ιαδικασία της αναδόμησης του οστού, το μέγθος και το σχημα του αναδημιουργούμενου οστού παραμένει αναλοίωτο.

2. Οποιδήποτε διαδικασία αναδόμησης και επαναδιοργάνωσης στο ανθρώπινο σώμα.

3. Η διαδικασία της αλλαγής ενός μέρους του ανθρωπίνου σώματος, όπως αυτό μπορεί να γίνει με μια αεπανορθωτική επέμβαση.

4. Στην καρδιολογια σημαίνει τη δομική επιδείνωση της αριστεράς κοιλίας, που μετασχηματίζεται το φυσιολογικό ελειπτικό σχήμα της σε σφαιροειδές. Η επαναδιοργάνωση  είναι τυπική της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και συνοδεύεται από λειτουργική αναγωγή της μιτροειδούς βαλβιδας, κοιλιακή διάταση, λέπτυνση του κοιλιακού τοιχώματος. Αιτία της καρδιακής επαναδιοργάνωσης είναι η απώλεια μυοκαρδιακού ιστού, συνεπεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.

 Ετυμολογία:

[επί + ανά + δια + οργάνωση] re (L). ξανά) +(L.) modus (τρόπος)

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Transdifferentiation of endothelial cells to smooth muscle cells play an important role in vascular remodelling. Coll-Bonfill N, Musri MM, Ivo V, Barberà JA, Tura-Ceide O. Am J Stem Cells. 2015 Mar 15;4(1):13-21. eCollection 2015. 

Structural analyses of the chromatin remodelling enzymes INO80-C and SWR-C. Watanabe S, Tan D, Lakshminarasimhan M, Washburn MP, Erica Hong EJ, Walz T, Peterson CL. Nat Commun. 2015 May 12;6:7108.

Coordinated epigenetic remodelling of transcriptional networks occurs during early breast carcinogenesis. Locke WJ, Zotenko E, Stirzaker C, Robinson MD, Hinshelwood RA, Stone A, Reddel RR, Huschtscha LI, Clark SJ.Clin Epigenetics. 2015 May 1;7(1):52.

The CD4<sup>+</sup> AT2R<sup>+</sup> T cell subpopulation improves post-infarction remodelling and restores cardiac function.Skorska A, von Haehling S, Ludwig M, Lux CA, Gaebel R, Kleiner G, Klopsch C, Dong J, Curato C, Altarche-Xifró W, Slavic S, Unger T, Steinhoff G, Li J, David R.J Cell Mol Med. 2015 May 20. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ιστολογία: