Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

διόρθωση γονιδιώματος

     δio΄rthosi γoniδio΄tos    
genome editing

     τζίνομ έdιτιν    

Ερμηνεία:

Η γονιδιωματική διόρθωση είναι η ακριβής τροποποίηση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων του γονιδιώματος.

Η γονιδιωματική διόρθωση είναι το πιο πρόσφατο «εργαλείο» παρέμβασης στο DNA.  Η διόρθωση θα μπορούσε να περιγραφεί και ως μοριακή «κοπτοραπτική», η οποία ήδη υπάρχει στην φύση. Χάρη σε αυτή τα βακτηρίδια απαλλάσσονται από τους ιούς που τα απειλούν.

Κεντρικό ρόλο στην γονιδιωματική διόρθωση παίζουν διάφορα ένζυμα όπως το ένζυμο Cas9, το οποίο είναι μία νουκλεάση, που μπορεί να κόβει το DNA. Για τον λόγο αυτό το Cas9 αναφέρεται συχνά ως το μοριακό ψαλίδι. 

 Για να γίνει αυτή η τροποποίηση το ένζυμο Cas9 προσδένεται σε μια μικρή αλληλουχία RNA, οποία εντοπίζει το σημείο όπου πρέπει να ασκηθεί η δράση του, στην περίπτωση των βακτηριδίων η αλληλουχία του RNA αναγνωρίζει το DNA των ιών και φέρνοντας το μοριακό ψαλίδι κοντά του πυροδοτεί την καταστροφή του εχθρικού αυτού DNA.

Τα μικρά μόρια RNAπαράγονται με μήτρα μια συγκεκριμένη περιοχή του βακτηριδιακού γονιδιώματος που ονομάστηκε CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, Ομαδοποιημένες κανονικά κατανεμημένες, βραχείες παλίνδρομες επαναλήψεις). Μετά την ανακάλυψή του, το σύστημα CRISPR-Cas9, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της γονιδιωματικής διόρθωσης. Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

In Vivo Delivery Systems for Therapeutic Genome Editing. Wang L, Li F, Dang L, Liang C, Wang C, He B, Liu J, Li D, Wu X, Xu X, Lu A, Zhang G. Int J Mol Sci. 2016 Apr 27;17(5). pii: E626. Review.

Generation of an Oocyte-Specific Cas9 Transgenic Mouse for Genome Editing. Zhang L, Zhou J, Han J, Hu B, Hou N, Shi Y, Huang X, Lou X. PLoS One. 2016 Apr 27;11(4):e0154364. doi: 10.1371/journal.pone.0154364. eCollection 2016.

Bacterial Genome Editing with CRISPR-Cas9: Deletion, Integration, Single Nucleotide Modification, and Desirable "Clean" Mutant Selection in Clostridium beijerinckii as an Example. Wang Y, Zhang ZT, Seo SO, Lynn P, Lu T, Jin YS, Blaschek HP. ACS Synth Biol. 2016 Apr 26. 

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Γενετική: