Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

διπυριδαμόλη, η

     δipiriδamo΄li    
Dipyridamol [Persantin®; Dipridacot®]

     dαϊπιρίdαμολ    


     Προφορά


Ερμηνεία:

Η διπυριδαμόλη (DIP) είναι αγγειοδιασταλτικό και αντιθρομβωτικό φάρμακο.(αναστολέας συσσώρευσης αιμοπεταλίων). Τα κύρια αποτελέσματά του περιλαμβάνουν το μπλοκάρισμα της πρόσληψης νουκλεοσιδίων και την αναστολή της φωσφοδιεστεράσης, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα ενδοκυτταρικού cAMP.

Η διπυριδαμόλη εισήχθη στην αγορά ως φάρμακο αγγειοδιασταλτικών στεφανιαίας πριν από περισσότερο από μισό αιώνα και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως αντιθρομβωτικό και αγγειοδιασταλτικό. 

Μεταξύ των κυτταρικών στόχων της διπυριδαμόλης περιλαμβάνονται και η αναστολή της δράσης των φωσφοδιεστερασών και η αύξηση των  εξωκυτταρίων επιπέδων της αδενοσίνης μέσω της αναστολής της επαναπρόσληψης της αδενοσίνης από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Συνεπεία τούτου αυξάνει ο βιολογικός ρυθμός των ενδοκυτταρίων επιπέδων των  κυκλικών νουκλεοτιδίων ρυθμίζονται. Η αύξηση της cGMP στα κύτταρα των λείων μυικών ινών των αγγείων  και του cAMP στα αιμοπετάλια παρέχει τον μηχανισμό της αγγειοδιαστολής και αντιθρόμβωσης, τα οποία ενισχύονται περαιτέρω με την απελευθέρωση του PGI2 συνεπεία της αύξησης του cAMP του ενδοθηλιακού κυττάρου. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη χρήση διπυριδαμόλης στις καρδιαγγειακές παθήσεις, για τις οποίες το φάρμακο είναι εγκεκριμένο για τη δευτερογενή πρόληψη εγκεφαλοαγγειακών συμβαμάτων.

 Από την άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί ότι η διπυριδαμόλη διαθέτει ισχυρή, αλλά λίγο κατανοητή,  αντιοξειδωτική δραστηριότητα με δυνατότητα χρησιμοποίησής της  σε  διάφορα πεδία, όπου οι παθοφυσιολογικές οδοί εξαρτώνται από το οξειδωτικό στρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμφανίζονται στην αθηρωματοσκλήρυνση, τη θρόμβωση, τις ασθένειες που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα  και τον καρκίνο [1]

Η διπυριδαμόλη μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση   αντικαρκινικών φαρμάκων (fluorouracil, methotrexate, piperidine, vincristine) μέσα στα καρκινικά κύτταρα, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της αντικαρκινικής θεραπείας [2-4].

Η διπυριδαμόλη αυξάνει τους αυτοφαγικούς δείκτες, διότι αποκλείει την αυτοφαγική ροή (Autophagic flux, που ορίζεται ως ένα μέτρο της αυτοφαγικής διάσπασης), που θυμίζει ή μοιάζει με την ωρίμανση των αυτοφαγοσωμίων και ασκεί αντιπολλαπλασιαστική δραστηριότητα στα κύτταρα του καρκίνου του προστάτη [5].Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Ciacciarelli MZerbinati CVioli FIuliano L. Dipyridamole: a drug with unrecognized antioxidant activity. . Curr Top Med Chem. 2015;15(9):822-9.

2.Wang C, Schwab LP, Fan M, Seagroves TN, Buolamwini JK. Chemoprevention activity of dipyridamole in the MMTV-PyMT transgenic mouse model of breast cancer. Cancer Prev Res. 2013;6:437–447.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

3.Spano D, Marshall JC, Marino N, De Martino D, Romano A, Scoppettuolo MN, Bello AM, Di Dato V, Navas L, De Vita G, Medaglia C, Steeg PS, Zollo M. Dipyridamole prevents triple-negative breast-cancer progression. Clin Exp Metastasis. 2013;30:47–68. [PubMed] [Google Scholar]

4.Goda AE, Yoshida T, Horinaka M, Yasuda T, Shiraishi T, Wakada M, Sakai T. Mechanisms of enhancement of TRAIL tumoricidal activity against human cancer cells of different origin bydipyridamole. Oncogene.2008;27:3435–3445. [PubMed] [Google Scholar]

5.Thomé MPPereira LCOnzi GRRohden FIlha MGuma FTWink MRLenz G. Dipyridamole impairs autophagic flux and exerts antiproliferative activity on prostate cancercells. Exp Cell Res. 2019 Jun 11. pii: S0014-4827(19)30288-5. doi: 10.1016/j.yexcr.2019.06.001. 

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φαρμακολογία: