Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

διαστρωμάτωση

     δiastroma΄tosi    
stratification

     στρατιφικέϊσον    


     Προφορά


Ερμηνεία:

Η διαστρωμάτωση είναι ένα σύστημα ή σχηματισμός στρώσεων, κατηγοριών ή υποκατηγοριών  ή σταδίων. Στην ιατρική είναι η ταξινόμηση, κυττάρων, ιστών, νόσων ή θεραπειών σε κατηγορίες ή στάδια.

Με τον όρο  διαστρωμάτωση στη βοτανική περιγράφεται ένας ιδιαίτερος τρόπος τοποθέτησης των σπόρων κατά τη φύτευση σε υγρή άμμο ή πριονίδι ή τύρφη με σκοπό τη διατήρησή τους ή την προώθηση της βλάστησης. .

Στην κοινωνιολογία διαστρωμάτωση είναι, η κατηγοριοποίηση και οργάνωση ατόμων   σε σε τάξεις ή κοινωνικά στρώματα ή κατηγορίες.ομάδες, π.χ.  ανώτερες, μεσαίες και κατώτερες τάξεις.

Στη γεωλογία διαστρωμάτωση είναι  διαμόρφωση φυλλοειδών στρωμάτων σε ένα βράχο, που είναι μια φυσική διαδικασία (διαμόρφωση του εδάφους σε στρώσεις ή η  διάταξη  των βράχων κατά γεωλογικά στρώματα

 

 Ετυμολογία:

stratification < stratificationem (ονομαστική stratificatio) Μεσαιωνικά Λατινικά < stratificare [stratum (στρώση, στρώμα) + facere, κάνω)] δια + στρωμάτωση < στρώμα Από το ρήμα στορέννυμι < στόρνυμι < στρώννυμι (απλώνω, διασκορπίζω)

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Dynamic risk stratification in medullary thyroid carcinoma: Single institution experiences. Choi JB, Lee SG, Kim MJ, Kim TH, Ban EJ, Lee CR, Lee J, Kang SW, Jeong JJ, Nam KH, Chung WY. Medicine (Baltimore). 2018 Jan;97(3):e9686. 

Regulation of mitotic spindle orientation during epidermal stratification. Xie W, Zhou J. J Cell Physiol. 2017 Jul;232(7):1634-1639.

Is risk stratification ever the same as 'profiling'? Braithwaite RS, Stevens ER, Caplan A. J Med Ethics. 2016 May;42(5):325-9. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Υγιεινή: