Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γονιδιωματική διόρθωση

     γoniδiomatiki΄δio΄rthosi    
genome editing

     τζίνοουμ έdιτιν    

Ερμηνεία:

Γονιδιωματική διόρθωση είναι η ακριβής τροποποίηση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίωνβ του γονιδιώματος

Η γονιδιωματική διόρθωση είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο παρέμβασης στο DNA. Η διόρθωση του DNA θα μπορούσε να περιγραφεί και ως μοριακή κοπτορραπτική, η οποία ήδη υπάρχει στη φύση. Χάη σ’ αυτό το γεγονός τα βακτηρίδια απαλλάσσονται από τους ιούς, που τα απειλούν..

το οποίο είναι μια νουκλεάση. Το Cas9 μπορεί να κόβει το DNA. Για τον λόγο αυτόν το Cas9 συχνά αναφέρεται ως το μοριακό ψαλίδι του κυττάρου. 

Η λειτουργία του μοριακού ψαλιδιού επιτυγχάνεται με την πρόσδεση του ενζύμου Cas9 με μια μικρή αλληλουχία RNAη οποία εντοπίζει το σημείο όπου πρέπει να ασκηθεί η δράση του. Στην περίπτωση των βα­κτηρίων, η αλληλουχία του RNAαναγνωρίζει το DNAτων ιών και φέρνοντας το μοριακό ψαλίδι κοντά του πυροδοτεί την καταστροφή του εχθρικού αυτού DNA.

Τα μικρά μόρια RNAπαράγονται με μήτρα μια συγκεκριμένη περιοχή του βακτηριδιακού γονιδιώματος που ονομάστηκε CRISPR (Clustered, RegularlyInterspacedShortPalindromicRepeats, σε ελεύθερη μετάφραση ομαδοποιημένες, κανονικά κατανεμημένες, κοντές παλίνδρομες επαναλήψεις). Μετά την ανακάλυψή του, το σύστημα CRISPR-Cas9 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της γονιδιωματικής διόρθωσης.

Η εξασφάλιση της λειτουργίας της γονιδιωματικής διόρθωσης επιτεύχθηκε με τη δημιουργία μικρών μορίων

RNAμε πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Η  ανακάλυψη του CRISPR- Cas9 οδήγησε σε παρακάτω βήματα. Έτσι, αν είναι γνωστή η  αλληλουχία του DNAστην οποία θέλει κανείς να επέμβει  μπορεί να γίνει επέμβαση, να σχεδιαστούν αλληλουχίες, οι οποίες θα καθοδηγήσουν το Cas9 στο συγκεκριμένο σημείο.

Εκεί δηλαδή που είναι επιθυμητό να σπάσει το DNA. Και χάρη στους ενδογενείς μηχανισμούς με τους οποίους το κύτταρο επιδιορθώνει τις τομές που γίνονται στο γενετικό υλικό του, αν οι επιστήμονες προσθέσουν ένα καινούργιο γονίδιο στο σύστημα CRISPR-Cas9, το γονίδιο αυτό θα αντικαταστήσει εκείνο που προϋπήρχε.

Η γονιδιωματική διόρθωση πλεονεκτεί έναντι άλλων διορθωτικών μεθόδων διότι είναι απλή, φθηνή και γρήγορη. Γιαυτό μελετάται από πολλούς ερευνητές που ανακοινώνουν τα ευρήματά τους με επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Με τη γονιδιωματική διόρθωση δίδεται πλέον η δυνατότητα διόρθωσης γονιδίων πασχόντων από διάφορες κληρονομικές ασθένειες.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Providing Appropriate Risk Information on Genome Editing for Patients. Araki M, Ishii T. Trends Biotechnol. 2016 Feb;34(2):86-90. doi: 10.1016/j.tibtech.2015.12.002.

Enhancing homology-directed genome editing by catalytically active and inactive CRISPR-Cas9 using asymmetric donor DNA. Richardson CD, Ray GJ, DeWitt MA, Curie GL, Corn JE. Nat Biotechnol. 2016 Jan 20. doi: 10.1038/nbt.3481.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιολογία: