Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γονίδιο p 53, το

     γoni΄δio p 53    
p53 gene

     p53 τζιν    

Ερμηνεία:

Γονίδιο που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17 στην περιοχή p13.1. Μεταλλάσσεται συχνά ή αδρανοποιείται σε διάφορους όγκους του ανθρώπου. Μεταλλάσσεται στις περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου. 

Φυσιολογικές λειτουργίες του p53: Μπορεί να ενεργοποιήσει τις πρωτεΐνες αποκατάστασης του DNA, όταν το DNA έχει υποστεί βλάβη.

Μπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη του κυττάρου, συγκρατώντας τον κυτταρικό κύκλο στο σημείο ρύθμισης G1/S κατά την αναγνώριση βλάβης του DNA (Αν συγκρατεί εδώ το κύτταρο επί μακρόν, διορθωτικές πρωτεϊνες του DNA θα έχουν χρόνο να διορθώσουν τη βλάβη και θα επιτραπεί στο κύτταρο να συνεχίσει τον κυτταρικό κύκλο. Μπορεί να ξεκινήσει την απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος), αν αποπδειχθεί ότι η βλάβη του DNA είναι ανεπανόρθωτη.

Η πρωτεΐνη p53 δρα προστατευτικά κατά του καρκίνου, πυροδοτώντας τα κύτταρα, των οποίων το DNA έχει υποστεί βλάβη, να αντικατασταθούν προτού καταστούν κακοήθη. Η πρωτεΐνη p53 ελέγχεται από 2 γονίδια το MDM2 και MDMX, που ρυθμίζουν την ανάπτυξη ή τον θάνατό της, ενώ η υπερπαραγωγή, είτε των γονιδίων ή της πρωτεΐνης PHLDB3 είναι βλαπτική. Μια ισορροπημένη παραγωγή της p53 και των γονιδίων επιτρέπει την φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη.

Έχει βρεθεί ότι η πρωτεΐνη PHLDB3 εργάζεται με το MDM2  για την αναστολή  της p53, προάγοντας την αύξηση του όγκου. Έχει επίσης βρεθεί  ότι η πρωτεΐνη PHLDB3 θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει θεραπευτική αντίσταση σε μερικούς καρκίνους τελευταίου σταδίου.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Curcumin induces apoptosis in human colorectal carcinoma (HCT-15) cells by regulating expression of Prp4 and p53. Shehzad A, Lee J, Huh TL, Lee YS. Mol Cells. 2013 Jun;35(6):526-32.

miR-600 inhibits cell proliferation, migration and invasion by targeting p53 in mutant p53-expressing human colorectal cancer cell lines. Zhang P, Zuo Z, Wu A, Shang W, Bi R, Jin Q, Wu J, Jiang L. Oncol Lett. 2017 Mar;13(3):1789-1796. doi: 10.3892/ol.2017.5654. Epub 2017 Jan 26.

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) L promotes DNA damage-induced cell apoptosis by enhancing the translation of p53. Seo JY, Kim DY, Kim SH, Kim HJ, Ryu HG, Lee J, Lee KH, Kim KT. Oncotarget. 2017 Apr 10. doi: 10.18632/oncotarget.17003.

Human pluripotent stem cells recurrently acquire and expand dominant negative P53 mutations. Merkle FT, Ghosh S, Kamitaki N, Mitchell J, Avior Y, Mello C, Kashin S, Mekhoubad S, Ilic D, Charlton M, Saphier G, Handsaker RE, Genovese G, Bar S, Benvenisty N, McCarroll SA, Eggan K. Nature. 2017 Apr 26. doi: 10.1038/nature22312.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ογκολογία: