Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γνωσιακές διαταραχές σχετιζόμενες με τη χημειοθεραπεία

         
Chemotherapy-Related Cognitive Impairments (CRCIs)

         

Ερμηνεία:

Γνωσιακή δυσλειτουργία ή διαταραχή  προκαλούμενη από χημειοθεραπεία, που αναφέρεται και ως χημειο-εγκέφαλος (chemobrain) ή χημειο-θολούρα  (chemofog).

Ένα από τα επακόλουθα της σύγχρονης θεραπείας κατά του καρκίνου είναι η γνωσιακή  δυσλειτουργία που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία ή το ‘’χημειοεγκέφαλο’’, που είναι η  η υποκειμενική εμπειρία γνωσιακών  ελλειμμάτων (ικανότητα μάθησης, συγκέντρωση,ικανότητα παραγωγής σκέψεων, κλπ) σε οποιαδήποτε φάση  κατά τη διάρκεια ή μετά τη χημειοθεραπεία. 

Ο χημειοεγκέφαλος  ή  γνωσιακές διαταραχές σχετιζόμενες με τη χημειοθεραπεία [Chemotherapy-Related Cognitive Impairments (CRCIs)] είναι ένα αποδεδειγμένο  κλινικό σύνδρομο. Αυτό το σύνδρομο, έχει γίνει όλο και πιο ανησυχητικό επειδή ο αριθμός των μακροχρόνιων επιζώντων καρκινοπαθών αυξάνεται δραματικά. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που συσχετίζουν τις μεταβολές των περιφερικών κυτοκινών με την ανάπτυξη χημειοεγκεφάλου μετά από χρήση κοινών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε διαφορετικούς τύπους καρκίνου. 

Ωστόσο, οι μηχανισμοί με τους οποίους αυτές οι κυτοκίνες προκαλούν αλλαγή στο κεντρικό νευρικό σύστημα εξακολουθούν να είναι ασαφείς. 

Υποθέτουν ότι η χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων ξεκινά έναν καταρράκτη  βιολογικών αλλαγών, με βραχύβιες μεταβολές στο περιβάλλον κυτοκίνης, που προκαλούν επίμονες επιγενετικές αλλαγές.

Αυτές οι επιγενετικές αλλαγές οδηγούν σε αλλαγές της  γονιδιακής έκφρασης, αλλαγές στη μεταβολική δραστηριότητα και τη νευρωνική μετάδοση που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία της υποκειμενικής εμπειρίας της γνωσίας (μνήμη, ικανότητα παραγωγής σκέψης, κλπ) . 

Αυτή η υποθετική, αλλά επαληθεύσιμη  υπόθεση θα βοηθήσει στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης κατανόησης του μηχανισμού που διέπει τη γνωσιακή  δυσλειτουργία σε ασθενείς με καρκίνο. 

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Shelley A. Johns, Diane Von Ah, Linda F. Brown, Kathleen Beck-Coon, Tasneem L. Talib, Jennifer M. Alyea, Patrick O. Monahan, Yan Tong, Laura Wilhelm, R. Brian Giesler
J Cancer Surviv. 
Published in final edited form as: J Cancer Surviv. 2016 Jun; 10(3): 437–448. Published online 2015 Nov 19.
 
Cellular mechanisms and treatments for chemobrain: insight from aging and neurodegenerative diseases.
Nguyen LD, Ehrlich BE.EMBO Mol Med. 2020 Jun 8;12(6):e12075.
 
Post-chemotherapy cognitive impairment in hematological patients: current understanding of chemobrain in hematology.
Allegra A, Innao V, Basile G, Pugliese M, Allegra AG, Pulvirenti N, Musolino C.Expert Rev Hematol. 2020 Apr;13(4):393-404. doi: 10.1080/17474086.2020.1738213. 
 
Chemobrain as a Product of Growing Success in Chemotherapy - Focus on Glia as both a Victim and a Cure.
Walczak P, Janowski M.Neuropsychiatry (London). 2019;9(1):2207-2216. doi: 10.4172/Neuropsychiatry.1000565.
 
 


Συνώνυμα:
chemobrain, χημειοεγκέφαλος, chemofog χημειο-θολούρα. post-chemotherapy cognitive impairment (PCCI)

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ογκολογία: