Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γλυκόλυση

     γliko΄lisi    
glycolysis

     γκλαϊκόλισις    


     Προφορά


Ερμηνεία:

Γλυκόλυση είναι η παραγωγή ενέργειας από τα κύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούν τη γλυκόζη.

Εκτός από τη μορφολογική αλλαγή και την απώλεια λειτουργίας, μια άλλη προφανής αλλαγή είναι ο μεταβολισμός της κυτταρικής ενέργειας κατά τη μετάβαση από ένα φυσιολογικό κύτταρο σε ένα καρκινικό κύτταρο.  

Ως εκ τούτου, ο απορυθμισμένος ενεργειακός μεταβολισμός αναγνωρίστηκε ως ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καρκίνου [1]

 Ο μη φυσιολογικός μεταβολισμός της γλυκόζης είναι γνωστός στα καρκινικά κύτταρα, που  χαρακτηρίζεται από αερόβια γλυκόλυση. 

Η γλυκόλυση είναι μια κρίσιμη καταβολική διαδικασία της γλυκόζης, η οποία διασπά ένα μόριο γλυκόζης για να παράγει δύο πυρουβικά μαζί με δύο ΑΤΡ και δύο αναχθέντα μόρια δινουκλεοτιδίου νικοτιναμιδικής (nicotinamide adenine dinucleotide) αδενίνης (NADH). 

 Η τύχη του πυροσταφυλικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή οξυγόνου στα κύτταρα. 

Το πυροσταφυλικό μετατρέπεται σε γαλακτικό απουσία οξυγόνου μέσω μιας οδού αναερόβιας γλυκόλυσης. 

 Σε αντίθεση, το πυροσταφυλικό οξειδώνεται σε CO 2 και H2O με την παρουσία του οξυγόνου μέσω της οδού της οξειδωτική φωσφορυλίωση (oxidative phosphorylation, OXPHOS), με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων των ΑΤΡ. Βρέθηκε πριν από περίπου έναν αιώνα ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πολύ υψηλότερο ρυθμό κατανάλωσης γλυκόζης [2].

 Τα περισσότερα καρκινικά κύτταρα παράγουν μεγάλες ποσότητες γαλακτικού οξέος ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα οξυγόνου [3]

 Το φαινόμενο της μετατροπής της γλυκόζης σε  γαλακτικό οξύ υπό την παρουσία οξυγόνου είναι γνωστό ως το φαινόμενο Warburg ή αερόβια γλυκόλυση [4]. Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144(5):646–674. [PubMed][Google Scholar]
 
2. Warburg O, Wind F, Negelein E. The Metabolism of Tumors in the Body. J Gen Physiol. 1927;8(6):519–530. [PMC free article] [PubMed[Google Scholar]
 
3. Vander Heiden MG, Cantley LC, Thompson CB. Understanding the Warburg effect: the metabolic requirements of cell proliferation. Science. 2009;324(5930):1029–1033. [PMC free article] [PubMed][Google Scholar]
 
4. Warburg O. On the origin of cancer cells. Science. 1956;123(3191):309–314. [PubMed[Google Scholar]


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: