Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γλουταμινόλυση

     γlutaminόlisi    
glutaminolysis

     γκλουταμαϊνόλισισ    

Ερμηνεία:

Η γλουταμίνη είναι το πιο άφθονο κυκλοφορούν αμινοξύ στο αίμα και στους μύες και παίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες στα καρκινικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης μεταβολιτών που διατηρούν το μιτοχονδριακό μεταβολισμό. 

Τη δημιουργία αντιοξειδωτικών για την αφαίρεση αντιδραστικών ειδών οξυγόνου, τη  σύνθεση μη απαραίτητων αμινοξέων (NEAAs), πουρίνών, πυριμιδινών και λιπαρών οξέων για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. και την ενεργοποίηση της κυτταρικής σηματοδότησης. 

Υπό το πρίσμα του πλειοτροπικού ρόλου της γλουταμίνης στα καρκινικά κύτταρα, μια ολοκληρωμένη κατανόηση του μεταβολισμού της γλουταμίνης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μεταβολικών θεραπευτικών στρατηγικών για τη στόχευση καρκινικών κυττάρων. 

Η  γλουταμινόλυση είναι η διαδικασία του καταβολισμού της γλουταμίνης προς ΑΤΡ και γαλακτικό. Πρόκειται για μια μεταβολική οδό που αρχικά περιλαμβάνει την απαμίνωση της γλουταμίνης από τη γλουταμινάση (GLS) που οδηγεί στην παραγωγή γλοταμικού  και αμμωνίας.

Το γλουταμικό μετατρέπεται στη συνέχεια σε α-κετογλουταρικό ( α-KG), ένα ενδιάμεσο κύκλου του Krebs , για να παρχθούν  ΑΤΡ και αναβολικοί  άνθρακες για τη σύνθεση αμινοξέων, νουκλεοτιδίων και λιπιδίων.

Η μετατροπή του γλουταμινικού σε α-KG καταλύεται είτε από  την αφυδρογονάση του γλουταμινικού (GDH), είτε από τρανσαμινασές, όπως γλουταμική  πυροσταφυλική τρανσαμινάση , που είναι αμινοτρανσφεράσες της αλανίνης και τις τρανσαμινάσες γλουταμικού οξαλοξικού, που είναι η αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού, οι οποίες μετατρέπουν τα α-κετοξέα προς τα αντίστοιχα αμινοξέα.

Η γλουταμίνη όχι μόνο παρέχει ένα σημαντικό υπόστρωμα για αναπνοή, αλλά και για τη σύνθεση άλλων μακρομορίων, όπως νουκλεοτίδια, πρωτεΐνες και εξαζαμίνες.

 Εκτός από τον κρίσιμο ρόλο της στην παροχή άνθρακα και αζώτου για τη βιοσύνθεση μακρομορίων, η γλουταμινόλυση έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ισορροπίας της οξειδοαναγωγής, της σηματοδότησης mTOR, της απόπτωσης και της αυτοφαγίας. Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Glutaminolysis: A Hallmark of Cancer Metabolism.Yang L, Venneti S, Nagrath D.Annu Rev Biomed Eng. 2017 Jun 21;19:163-194

Glutaminolysis as a target for cancer therapy.Jin L, Alesi GN, Kang S.Oncogene. 2016 Jul 14;35(28):3619-25. 

Glutaminolysis Promotes Collagen Translation and Stability via α-Ketoglutarate-mediated mTOR Activation and Proline Hydroxylation.Ge J, Cui H, Xie N, Banerjee S, Guo S, Dubey S, Barnes S, Liu G.Am J Respir Cell Mol Biol. 2018 Mar;58(3):378-390.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: