Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γηρασμένο εκχύλισμα σκόρδου

     γirasmeno ekchilisma sko΄rδu    
aged garlic extract

     εϊτζd γκάρλικ έξτρακτ    

Ερμηνεία:

Το γηρασμένο εκχύλισμα σκόρδου  ελαττώνει  αποτελεσματικό την περιφερική και κεντρική αρτηριακή πίεση. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη δυσκαμψία των τοιχωμάτων των αρτηριών, τη φλεγμονή και και να αποκαταστήσει τα αυξημένα επίπεδα των βιοχημικών σηματοδοτών, που αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης νόσων του καρδιοκυκλοφορικού.

Ιδίως η τυποποιημένη μορφή του γηρασμένου εκχυλίσματος σκόρδου είναι πολύ καλά ανεκτή με μικρές ή άγνωστες επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις, όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα με αντιυπερτασικά ή αντιπηκτικά φάρμακα.

Το γηρασμένο εκχύλισμα σκόρδου περιέχει S-αλληλκυστεΐνη, που είναι  βιοδραστικό θειούχο συστατικό. Οι αντιυπερτασικές ιδιότητες του σκόρδου έχουν συνδεθεί με τη διέγερση του ενδοκυττάριου οξειδίου του αζώτου, τη διέγερση παραγωγής και τον αποκλεισμό της παραγωγής αγγειοτενσίνης ΙΙ, που με τη σειρά τους προάγουν την αγγειοδιαστολή και έτσι ελαττώνεται η αυξημένη αρτηριακή πίεση.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Ji Hee Jeong, Hee Rok Jeong, Yu Na Jo, Hyeon Ju Kim, Jeong Hae Shin, Ho Jin Heo
BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 268. Published online 2013 October 18. doi: 10.1186/1472-6882-13-268
 
Ana L. Colín-González, Ricardo A. Santana, Carlos A. Silva-Islas, Maria E. Chánez-Cárdenas, Abel Santamaría, Perla D. Maldonado
Oxid Med Cell Longev. 2012; 2012: 907162. Published online 2012 May 17. doi: 10.1155/2012/907162
 
Nitric oxide mediates the blood-pressure lowering effect of garlic in the rat two-kidney, one-clip model of hypertension.
Al-Qattan KK, Thomson M, Al-Mutawa'a S, Al-Hajeri D, Drobiova H, Ali M
J Nutr. 2006 Mar; 136(3 Suppl):774S-776S. [PubMed]
 
Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic.
Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW, Patel HD, Isbell TS, Patel RP, Darley-Usmar VM, Doeller JE, Kraus DW
Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Nov 13; 104(46):17977-82. [PubMed]
 
Garlic components inhibit angiotensin II-induced cell-cycle progression and migration: Involvement of cell-cycle inhibitor p27(Kip1) and mitogen-activated protein kinase.
Castro C, Lorenzo AG, González A, Cruzado M
Mol Nutr Food Res. 2010 Jun; 54(6):781-7. [PubMed]
 
Suetsuna K. Isolation and characterization of angiotensin I-converting enzyme inhibitor dipeptides derived from Allium sativumL. (garlic) J Nutr Biochem. 1998;9:415–419.
 
 
 
 
 
 


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Διατροφολογία: