Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

γεωεντοπισμός

     γeoentopismo΄s    
geolocation

     τζιολοκέϊσον    

Ερμηνεία:

Ο γεωεντοπισμός είναι η αναγνώριση της γεωγραφικής θέσης ενός αντικειμένου ή προσώπου με τη χρησιμοποίηση ψηφιακών πληροφοριών, τα οποία υφίστανται επεξεργασία στο διαδίκτυο. Στον όρο  γεωεντοπισμός περιλαμβάνονται και οι συντεταγμένες του  γεωγραφικού πλάτους και μήκους μιας συγκεκριμένης θέσης. Βλέπε: Παγκόσμιο Σύστημα ΓεωεντοπισμούΕτυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Using Smartphones for Research Outside Clinical Settings: How Operating Systems, App Developers, and Users Determine Geolocation Data Quality in mHealth Studies. Beukenhorst AL, Schultz DM, McBeth J, Lakshminarayana R, Sergeant JC, Dixon WG. Stud Health Technol Inform. 2017;245:10-14.

Experimental Simulation-Based Performance Evaluation of an SMS-Based Emergency GeolocationNotification System. Osebor I, Misra S, Omoregbe N, Adewumi A, Fernandez-Sanz L. J Healthc Eng. 2017;2017:7695045. doi: 10.1155/2017/7695045. Epub 2017 Aug 30.

Influence of geolocation and ethnicity on the phenotypic expression of primary Sjögren's syndrome at diagnosis in 8310 patients: a cross-sectional study from the Big Data Sjögren Project Consortium. Brito-Zerón P, et al. Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):1042-1050. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209952. Epub 2016 Nov 29.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Τηλεϊατρική: