Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αστικά στερεά απόβλητα [ΑΣΑ]

     astika΄sterea΄apo΄vlita    
municipal solid waste

     μιουνίσιπαλ σόλιd γουέϊστ    

Ερμηνεία:

Τα αστικά στερεά απόβλητα είναι τα οικιακά απόβλητα και κάθε απόβλητο που μοιάζει με τα οικιακά, όπως τα απόβλητα  εμπορικών  και συναφών  δραστηριοτήτων, κτιρίων,  γραφείων, ιδρυμάτων (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια). Επίσης περιλαμβάνουν τα  ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.),  απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά δένδρων, καθώς και τα απόβλητα από τον καθαρισμό δρόμων.

Στα αστικά στερεά απόβλητα δεν περιλαµβάνονται  τα αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων, οι βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκοµείων, υπολείµµατα σφαγείων, πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν εδικό τρόπο µεταφοράς.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Mohsen Akbarpour Shirazi, Reza Samieifard, Mohammad Ali Abduli, Babak Omidvar
J Environ Health Sci Eng. 2016; 14: 8. Published online 2016 May 18. doi: 10.1186/s40201-016-0250-2
 
Qingna Kong, Jun Yao, Zhanhong Qiu, Dongsheng Shen
Biomed Res Int. 2016; 2016: 9687879. Published online 2016 Dec 1. doi: 10.1155/2016/9687879
 
Danielle C. Ashworth, Gary W. Fuller, Mireille B. Toledano, Anna Font, Paul Elliott, Anna L. Hansell, Kees de Hoogh
J Environ Public Health. 2013; 2013: 560342. Published online 2013 Jul 14. doi: 10.1155/2013/560342
 


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Υγιεινή: