Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αποακετυλάση ιστόνης

     apoaketila΄si isto΄nis    
histone deacetylase

     χίστον dιασέτιλεϊς    

Ερμηνεία:

Οι αποακετυλάσες  είναι τάξη ενζύμων που αφαιρούν ακετυλομάδες (C=C-CH3) από το αμινοξύ   ε-N-ακετυλλυσίνη σε μια ιστόνη. , επιτρέποντας έτσι στις ιστόνες να περιτυλίγουν το DNA πιο σφιχτά. Είναι από τις πιο ενεργές αντιδράσεις αποακετυλίωσης και επανακετυλίωσης  των καταλοίπων της λυσίνης των ιστονών.

Η ακετυλίωση που αφαιρεί ένα θετικό φορτίο από την ε-αμινομάδα της λυσίνης αυξάνει σε ενεργά γονίδια.. Το DNA  περιτυλίγεται γύρω από ιστόνες. Η έκφραση του DNA ρυθμίζεται με την ακετυλίωση και την αποακετυλίωση.και αποτελεί μοριακούς στόχους για τα αντικαρκινικά φάρμακα.

Οι αποακετυλάσες της ιστόνης [Histone deacetylases(HDACs)] που είναι μεταγραφικοί συνκαταστολείς έχουν ισχυρύ διασταυρουμένη συνομιλία (crosstalk)με την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη, καθώς επηρεάζουν  τα ποικίλα γονίδια που σχετίζονται με την ογκοκαταστολή.

Οι αναστολείς της αποακετυλάσης της ιστόνης (HDACi) είναι μικρά μόρια που υπεισέρχονται στη δράση των HDACs και αναδύονται ως υποσχόμενοι χημειοθεραπευτικοί αντικαρκινικοί παράγοντες, διότι δρουν ανακόπτοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική διαφοροποίηση και απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. Η σουλφοραφάνη που υπάρχει στα μπρόκολα και τα λοιπά ανθοκραμβοειδή είναι ένας HDACi.

 



Ετυμολογία:



Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Inside HDACs with more selective HDAC inhibitors. Roche J, Bertrand P. Eur J Med Chem. 2016 May 25;121:451-483. doi: 10.1016/j.ejmech.2016.05.047.

Histone deacetylases 6 increases the cyclic adenosine monophosphate level and promotes renal cyst growth. Wu M, Mei C. Kidney Int. 2016 Jul;90(1):20-2. doi: 10.1016/j.kint.2016.02.044.

Inhibition of histone deacetylases induces formation of multipolar spindles and subsequent p53-dependent apoptosis in nasopharyngeal carcinoma cells. Yan M, Qian YM, Yue CF, Wang ZF, Wang BC, Zhang W, Zheng FM, Liu Q. Oncotarget. 2016 Jun 8. doi: 10.18632/oncotarget.9922.

Histone deacetylase inhibitor sulforaphane: The phytochemical with vibrant activity against prostate cancer. Ganai SA. Biomed Pharmacother. 2016 Jul;81:250-7. doi: 10.1016/j.biopha.2016.04.022.



Συνώνυμα:





 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: