Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα, το (ριτουξιμάμπη)

     anti-CD20 monoklonikο΄ anti΄soma (rituxima΄bi)    
anti-CD20 (Rituximab)

     αντι-CD20 (ριτάξιμαb)    

Ερμηνεία:

Χρησιμοποιείται σε παιδιά με αιμορροφιλία και υψηλό τίτλο αναστολέων με στόχο την ενδεχόμενη πτώση του τίτλου των αναστολέων < 5ΒU και την εφαρμογή θεραπείας ανοσοανοχής (immune tolerance therapy, ITT), προκειμένου να εξαφανιστεί ο αναστολέας]Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Anti-CD20 antibody induces the improvement of cytokine-induced killer cell activity via the STAT and MAPK/ERK signaling pathways. Deng QI, Bai X, Lv HR, Xiao X, Zhao MF, Li YM. Exp Ther Med. 2015 Apr;9(4):1215-1222.

Giving rituximab in patients with occult or resolved hepatitis B virus infection: are the current guidelines good enough? Civan J, Hann HW. Expert Opin Drug Saf. 2015 Mar 31:1-11.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανοσολογία: