Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αντιπυρηνικά αντισώματα, τα

     antipirinika΄ antisο΄mata    
antinuclear antibodies

     αντινιουκλίαρ άντιbόdιζ    

Ερμηνεία:

Τα αντιπυρηνικά αντισώματα είναι αυτοαντισώματα που αντιδρούν με αντιγόνα μέσα στο πυρηνόπλασμα (ενδοκυτταρικά αντιγόνα). Συντίθενται στον πυρήνα του κυττάρου και στη συνέχεια κατανέμονται σε διάφορες περιοχές μέσα συο κύτταρο.

Στα φυσιολογικά άτομα, το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα κατά ξένων πρωτεϊνών (αντιγόνα), αλλά όχι κατά των ανθρωπίνων πρωτεϊνών (αυτοαντισώματα). Σε μερικά άτομα παράγονται αντισώματα κατά ανθρωπίνων αντιγόνων.

Υπάρχουν τρείς κύριοι τύποι αντιπυρηνικών αντισωμάτων: Αντισώματα κατά των λείων μυικών ινών, [Antismooth muscle antibodies(ASMA)], Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα [Antimitochondrial antibodies (AMA)], ααντιπυρηνικά αντισώματα [Antinuclear antibodies (ANA)].

Υπάρχουν πολλοί υπότυποι αντιπυρηνικών αντισωμάτων, όπως:
Αντισώματα anti-sp100 , αντι-κεντρομεριδιακά αντισώματα, αντισώματα συμπλεγμάτων πυρηνικού πόρου (antibodies to nuclear pore complexes), αντισώματα αντι-ιστόνης (anti-histone antibodies) αντισώματα anti-dsDNA, αντισώματα anti-Scl-70,,anti-nRNP, anti-Sm, anti-La, anti-Ro.

Ο καθένας από αυτούς τους υπότυπους αντισωμάτων συνδέεται προς διαφορετικές πρωτεΐνες ή με πρωτεϊνικά συμπλέγματα μέσα στον κυτταρικό πυρήνα . Απαντώνται σε πολλές διαταραχές , περιλαμβανομένης της αυτοανοσίας, του καρκίνου και τις λοιμώξεις, με διαφορετική επίπτωση του κάθε αντισώματος, ανάλογα με την παθολογική διαταραχή, που υπάρχει.
Αυτοαντισώματα σχετίζονται και  με νοσήματα του συνδετικού ιστού και αποτελούν ως εκ τούτου γνωστούς διαγνωστικούς δείκτες.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Tissue antinuclear antibodies in renal biopsies of patients with systemic connective tissue disorders. Chhabra S, Bharti S, Minz RW, Bhardwaj R, Pasricha N. J Nat Sci Biol Med. 2015 Jan-Jun;6(1):279-80.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανοσολογία: