Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αναστολείς προπρωτείνης κονβερτάσης σουμπτιλισίνης/κεξίνης τύπου 9

         
proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors

         

Ερμηνεία:

Οι αναστολείς PCSK9 είναι μια νέα τάξη φαρμάκων που έχει βρεθεί ότι ελαττώνει σημαντικά τη χοληστερόλη LDL.

Οι αναστολείς PCSK9  είναι μονοκλωνικά αντισώματα (τύπος βιολογικού φαρμάκου), που αδρανοποιούν μια πρωτείνη , που υπάρχει στο ήπαρ και λέγεται πρωπροτείνη κονβερτάσης σουμπτιλισίνης/κεξίνης τύπου 9  [ proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9)].

Η PCSK9 από μόνη της αδρανοποιεί τους αναγκαίους υποδοχείς στην επιφάνεια των ηπατικών κυττάρων , που μεταφέρουν την LDL  μέσα στο ήπαρ, για να μεταβολιστεί.

Χωρίς αυτούς τους υποδοχείς παραμένει περισσότερη LDL στο αίμα. Αναστέλλοντας την  PCSK9, διατίθενται περισσότεροι υποδοχείς για να δεσμεύσουν την LDL να την οδηγήσουν σε μεταβολισμό και απομάκρυνσή της από το αίμα.r the heart.

Οι πρώτοι αναστολείς PCSK9, που  εγκρίθηκαν από τον Αμερικανικό ΕΟΦ το 2015 είναι η αλιροκουμάμπη (alirocumab) και η εβολοκουμάμπη (evolocumab). Η κύρια ένδειξη των παραπάνω φαρμάκων είναι η ελάττωση της χοληστερόλης σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι στατίνες είναι αναποτελεσματικές. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους αναστολείς PCSK9 βλέπε: Διαφωνία  στη «Συμφωνία Ειδικών» για τους PCSK9 αναστολείς σε υπερχοληστερολαιμία.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) inhibitors to treat hypercholesterolemia: Effect on stroke risk. Milionis H, Barkas F, Ntaios G, Papavasileiou V, Vemmos K, Michel P, Elisaf M. Eur J Intern Med. 2016 Jun 28. pii: S0953-6205(16)30192-3. doi: 10.1016/j.ejim.2016.06.023.

Proprotein convertase subtilisin / kexin 9 (PCSK9) inhibitors and the future of dyslipidemia therapy: an updated patent review (2011-2015). Elbitar S, Khoury PE, Ghaleb Y, Rabès JP, Varret M, Seidah NG, Boileau C, Abifadel M. Expert Opin Ther Pat. 2016 Jun 30. 

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors: Present perspectives and future horizons. Yadav K, Sharma M, Ferdinand KC. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016 May 30. pii: S0939-4753(16)30065-5. doi: 10.1016/j.numecd.2016.05.006.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φαρμακολογία: