Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ακρορριζικό απόστημα

     akroriziko΄apo΄stima    
apical abscess

     έϊπικαλ απσές    

Ερμηνεία:

Απόστημα το οποίο εντοπίζεται γύρω από το ακρορρίζιο ενός οδόντος και είναι το αποτέλεσμα της νέκρωσης του οδοντικού πολφού και της επακόλουθης βακτηριδιακής εισβολής στον περιακρορριζικό ιστό [1].

Το εντοπισμένο οξύ ακρορριζικό απόστημα στη μόνιμη οδοντοφυία θα πρέπει να αποχετεύεται με πολφεκτομή ή εκτομή και παροχέτευση. Τα παραπάνω ενδείκνυνται ΄ταν τα αντιβιοικά είναι άνευ αποελέσματος. Σε περίπτωση συστηματικών επιπλοκών (π.χ. πυρετός, λεμφαδενοπάθεια ή κυτταρίτιδα) ή επί ανοσοκατεσταλμένων ασθενών μπορεί πρόσθετα με την παροχέτευση να χορηγηθούν και αντιβιοτικά [2].

 

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1. Peterson L.J. et al, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Mosby, 1993]

2. Matthews DC, Sutherland S, Basrani B. Emergency management of acute apical abscesses in the permanent dentition: a systematic review of the literature. J Can Dent Assoc. 2003 Nov;69(10):660.

José F. Siqueira, Jr., Isabela N. Rôças
Clin Microbiol Rev. 2013 April; 26(2): 255–273. doi: 10.1128/CMR.00082-12
 
K Yamane, T Nambu, T Yamanaka, K Ishihara, T Tatami, C Mashimo, C B Walker, K-P Leung, H Fukushima
Int Endod J. 2013 February; 46(2): 145–154. Published online 2012 August 17. doi: 10.1111/j.1365-2591.2012.02099.x

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Oδοντιατρική: