Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Πολυπαραμετρική απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό και αξονική τομογραφία εκπομπής γαλλίου και ποσιτρονίων

         
multiparametric magnetic resonance imaging and gallium positron emission tomography-computed tomography

         

Ερμηνεία:

Η Πολυπαραμετρική απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό και αξονική τομογραφία  εκπομπής γαλλίου και ποσιτρονίων είναι ακτινοδιαγνωστική τεχνική μοριακής έρευνας του καρκίνου και των μεταστάσεών του.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) με επισημασμένο ιχνηθέτη 68Ga/ αξονική τομογραφία [68Ga labeled prostate specific membrane antigen positron emission tomography/computerized tomography] θεωρείται η πλέον υποσχόμενη απεικοβιστική εξέταση εντοπισμού και σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται  ή έχουν αρνητικά ευρήματα με τηναρνητική πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία.

The 68 Ga-labeled PSMA ligands for PET-CT and PET-MRI are highly specific tracers for primary diagnostics and detection of metastases of prostate carcinoma. In risk patients, which includes patients with intermediate and high-risk tumors, they have largely replaced choline-based PET-CT, especially in the case of very low PSA values <0.5 ng/ml in the diagnostics of recurrence. The use in the primary diagnostics as PET-MRI, also in combination with multiparametric MRI (mpMRI), is promising with respect to early diagnostics and image fusion-assisted biopsy as well as surgery and irradiation planning.

[PET-CT and PET-MRI of the prostate : From 18F-FDG to 68Ga-PSMA]. Knorr K, Eiber M, Maurer T, Wester HJ, Scheidhauer K. Radiologe. 2017 Aug;57(8):631-636. doi: 10.1007/s00117-017-0276-1Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

BJU Int. 2015 Apr;115 Suppl 5:1-2. doi: 10.1111/bju.13094. Imaging in prostate cancer with multiparametric magnetic resonance imaging and gallium positron emission tomography-computed tomography: 'the real deal'Lawrentschuk N1.

Eur Urol. 2016 Aug;70(2):e39-40. doi: 10.1016/j.eururo.2015.07.056. Epub 2015 Aug 12. Reply to Thorsten Derlin, Matthias Eiber, Markus Schwaiger, and Frank M. Bengel's Letter to the Editor re: Lars Budäus, Sami-Ramzi Leyh-Bannurah, Georg Salomon, et al. Initial Experience of (68)Ga-PSMA PET/CT Imaging in High-risk Prostate Cancer Patients Prior to Radical Prostatectomy. Eur Urol 2016;69:393-6. Budäus L1, Leyh-Bannurah SR2, Steuber T2.

Eur Urol. 2016 Aug;70(2):e37-8. doi: 10.1016/j.eururo.2015.07.055. Epub 2015 Aug 8. Re: Lars Budäus, Sami-Ramzi Leyh-Bannurah, Georg Salomon, et al. Initial Experience of (68)Ga-PSMA PET/CT Imaging in High-risk Prostate Cancer Patients Prior to Radical Prostatectomy. Eur Urol 2016;69:393-6. Derlin T1, Eiber M2, Schwaiger M2, Bengel FM3.

Eur Urol. 2016 Mar;69(3):393-6. doi: 10.1016/j.eururo.2015.06.010. Epub 2015 Jun 25.Initial Experience of (68)Ga-PSMA PET/CT Imaging in High-risk Prostate Cancer Patients Prior to RadicalProstatectomy. Budäus L1, Leyh-Bannurah SR2, Salomon G3, Michl U3, Heinzer H3, Huland H3, Graefen M3, Steuber T3, Rosenbaum C2.

 


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ακτινοδιαγνωστική: